Ανοιχτό Κάλεσμα για την Πολιτική Παρέμβαση σε Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

Προβαίνουμε στην συγκρότηση μιας πολιτικής φοιτητικής πρωτοβουλίας δράσης, με αντιεραρχική δομή, για την διεκδίκηση των φοιτητικών δικαιωμάτων.

Λόγος δημιουργίας

Μια τέτοια πρωτοβουλία προκύπτει ως ανάγκη για την επαναλειτουργία των φοιτητικών συλλόγων σε μία όντως πολιτική βάση. Η παρούσα μορφή των φοιτητικών συνελεύσεων είναι απονεκρωμένη, στηριζόμενη σε ισχνές πλειοψηφίες, και παράγει ως αποτέλεσμα μόνο την καταγραφή δυναμικού των φοιτητικών παρατάξεων και σχημάτων. Οι φοιτητές καλούνται να συμφωνήσουν, σε κάθε συνέλευση, με κάποιο «πλαίσιο» που δεν έχουν διαμορφώσει οι ίδιοι. Είναι ο απαραίτητος ο συνολικός επανακαθορισμός της δομής των συνελεύσεων, ώστε να επανακτηθεί ο ανοιχτός χαρακτήρας τους, και η λειτουργία τους ως οργάνου λήψης πολιτικών αποφάσεων, από τα άτομα που τις συγκροτούν.

Το πολιτικό κενό

Εκτός από τις παρατάξεις-εργαλεία του συστήματος (ΠΑ.Σ.Π., Δ.Α.Π.), διαφωνούμε με ιεραρχικά δομημένους αριστερούς σχηματισμούς (Π.Κ.Σ.), αλλά και με σχήματα των οποίων ο πολιτικός λόγος είναι απλώς «σύνθεση» διαφορετικών κομματικών γραμμών (Ε.Α.Α.Κ., ΑΡ.ΕΝ.).
Η «κούρσα ταχύτητας» των φοιτητικών εκλογών λειτουργεί ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για τις κινηματικές διαδικασίες, και προσφέρει την ψευδαίσθηση της πολιτικής ύπαρξης στις παραπάνω παρατάξεις, ενώ παράλληλα τους δίνει μια αδικαιολόγητη ισχύ μέσω των Διοικητικών Συμβουλίων.

Στόχος

Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός ενεργού κινήματος, που δεν θα «μετρά τις δυνάμεις του» σε μία από τις 365 μέρες του χρόνου, και θα είναι ανενεργό τις υπόλοιπες, αλλά η συγκρότηση οριζόντιων διαδικασιών διαρκούς διεκδίκησης. Η λογική της ανάθεσης τής πολιτικής δράσης οδηγεί στην γραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών διεκδίκησης, και στην εξανέμιση της δυναμικής τους. Η απόπειρα χτισίματος μιας “καλής” γραφειοκρατίας είναι αδιέξοδη, καθώς πρώτο μέλημα κάθε γραφειοκρατίας είναι η επιβίωση του εαυτού της.

Αντιβαίνοντας στην πολιτική της ενσωμάτωσης, με άξονες την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη, μπορούμε να καθορίσουμε συλλογικά το μέλλον μας.