Δραστηριότητες

Στις δραστηριότητες του χώρου συγκαταλέγονται: μαθήματα ραπτικής, tango practica, μαθήματα μουσικής από την ομάδα Κουρδιστήρι, κύκλος αυτομόρφωσης στην πολιτική φιλοσοφία, προβολές ταινιών, Κοινωνικό φροντιστήριο, μαθήματα γαλλικών, μαθήματα νοηματικής για παιδιά και μαθήματα μεσαιωνικής σπαθασκίας.