Αντιεξουσιαστική Κίνηση Πάτρας

Η Αντιεξουσιαστική Κίνηση δημιουργήθηκε το 2002 με κεντρικό στόχο να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη. Το κύριο ζητούμενο είναι ο λόγος και η πρακτική μας να βρουν πολύ ευρύτερη απήχηση στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι η αποφυγή των εύκολων ιδεολογικών λύσεων, στη βάση των οποίων διαμορφώνονται έτοιμες συνταγές και παγιωμένες ταυτότητες, αποτελεί χαρακτηριστικό της ίδιας της αντιεξουσιαστικής λογικής και πράξης. Δε χρειάζονται αμοιβαίες υποχωρήσεις για να παραμείνουμε αυτό που ήμασταν. Τουναντίον, χρειάζεται κριτική ρήξη με το παρελθόν, σύνθεση και άνοιγμα για να είμαστε αυτό που μπορούμε να γίνουμε.

Μια δομή που θέτει ως προϋπόθεση συμμετοχής κάποιους όρους-αρχές που την καθιστούν κίνηση και όχι παράταξη ή ομάδα.

Οι αρχές αυτές είναι :

– Ο αντιεξουσιαστικός χαρακτήρας του πλαισίου της.
– Η άμεση δημοκρατία στον τρόπο λήψης αποφάσεων.
– Η μη κατάληψη της εξουσίας.

Η αντιεξουσιαστική μπορεί να δεχθεί πολλές οργανωτικές μορφές χωρίς να δεσμεύεται από καμιά, αρκεί να είναι αποδεχτοί οι 3 βασικοί όροι-αρχές. Οι συνελεύσεις της Α.Κ. πρέπει να είναι ανοιχτές και να ανακοινώνονται.

Στην Πάτρα η συνέλευση συγκροτήθηκε από τον Γενάρη του 2015. Οι συνελεύσεις γίνονται στο Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας κάθε Δευτέρα στις 19.00.